SHINMEI GROUP 若潮野球部

2021-04-17

【試合結果】■東京都春季軟式野球大会 東京ヴェルディ・バンバータ対 SHINMEI GROUP若潮

2021-04-17
SHINMEI GROUP若潮
2

VS

7
東京ヴェルディ・バンバータ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R

SHINMEI GROUP若潮

2 0 0 0 0 0 0 0 2

東京ヴェルディ・バンバータ

1 0 0 0 5 1 0 - 7

直近試合結果2021-04-17

 • 2

  SHINMEI GROUP若潮

  VS

  7

  東京ヴェルディ・バンバータ

 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  loseSHINMEI GROUP若潮 2 0 0 0 0 0 0 0 2
  win東京ヴェルディ・バンバータ 1 0 0 0 5 1 0 - 7

お問い合わせはこちらCONTACT